"Vol verwondering heb ik naar
het werk van de CareClowns gekeken. Wauw!"
Bart Chabot, ambassadeur CareClowns, Den Haag.

doneerbutton-geluksmoment2

 

Ouderen dementerenden welzijn activiteiten clownsCareClowns zijn professioneel geschoolde spelers op het gebied van theater, clownsspel en improvisatie. Daarnaast hebben zij affiniteit met mensen met dementie en (professionele) ervaring in de omgang met deze mensen. In duo’s reizen ze door Nederland om bewoners van zorginstellingen te bezoeken.

CareClowns zijn professionele en moderne clowns: zij dragen wel aparte, kleurige kleding en een rode neus, maar niet of nauwelijks schmink. De CareClown richt zich volstrekt oordeelloos en met respect op de mens achter de ziekte dementie. De bewoner is de hoofdpersoon en het spel is afgestemd op hun belevingswereld. Een CareClown registreert elk signaal en elke reactie en neemt alles serieus. Hij dringt niets op, maar nodigt onbevangen uit tot contact, interactie en vrolijkheid. En brengt de mens met dementie met een lach weer even in het nu.

Werkterrein
CareClowns zijn vooralsnog vooral werkzaam op (gesloten) psychogeriatrische afdelingen van verzorg- en verpleeghuizen en op de dagopvang voor mensen met dementie. Zij stemmen het bezoek af met de activiteitenbegeleiders van deze zorginstellingen. Boek hier een bezoek!

Manier van contact
De CareClown richt zich op de mens achter de ziekte dementie. De bewoner is de hoofdpersoon en het spel is afgestemd op zijn belevingswereld. Een CareClown registreert elk signaal en elke reactie en neemt alles serieus. Hij dringt niets op, maar nodigt onbevangen uit tot contact, interactie en vrolijkheid. En brengt de persoon met dementie met een lach weer even in het nu.

 

Brendaolga2 

'Ik zie dat de dame die met een holle blik naar buiten bleef staren, ineens rechtop gaat zitten als ze Bimo hoort tokkelen op zijn gitaartje. Kaarsrecht verandert ze in een stralende violiste, met een denkbeeldige viool. Ik ga rustig naast haar zitten en luister aandachtig naar haar spel. “wat mooi", verzucht ik. "Mag ik het ook eens proberen?" Ze kijkt me met een schuin hoofd aan en overhandigt haar denkbeeldige viool aan mij. Direct krijg ik instructies dat ik de viool veel losser vast moet houden. En voor ik het weet speel ik viool, samen met een vrolijke violiste met een twinkeling in haar ogen.’ CareClown OlgaImprovisatie in het moment

CareClowns presenteren clownspel op basis van improvisatie in het moment. Ze kunnen samen met mensen met dementie een uitstapje maken in muziek, een beleving, een lied, een spel, een wereld….waarbij de clown de oudere uitnodigt tot contact. Zo bereiken de clowns mensen die door anderen vaak niet meer te bereiken zijn.


'Een heer met een grote fruitschaal voor zich, 

BiemBidoe2

vraagt om de vijf minuten om een drankje. 

"Juf, juf ik heb dorst, mag ik appelsap?" vraagt hij steeds weer. 

De verpleging vertelt hem geduldig dat hij dat al heeft, maar dat is hij een moment later weer vergeten. Vanuit de gang hoor ik het gezellig k

wetterende stemgeluid van mijn maatje Nina mijn kant op komen. Ze tikt daarbij zachtjes op haar triangeltje. En meteen is de aandacht van de heer daarop gericht, in plaats van op zijn eigen dorst. Hij geniet in stilte van onze aanwezigheid. Ik kijk verlekkerd naar zijn fruitschaal en zeg: "mag ik een banaan?"  "Ja, dat mag, maar je moet hem wel eerlijk delen met je vriendje", zegt hij bijna als een onderwijzer. Hij instrueert ons heel precies hoe we dat moeten doen. Even is hij niet meer de behoeftige patiënt, maar de regisseur van het geheel.' CareClown Bidoe

Muziek en zang
Muziek speelt bij de CareClowns een belangrijke rol: ieder duo beschikt over een instrument en een repertoire van Oudhollandse liedjes. In het spel verweven de clowns zang en muziek op een clowneske manier met persoonlijke aandacht voor iedere bewoner.


Bewoner in de hoofdrol
De bewoner geeft uiteraard zelf aan of hij/zij zin heeft in contact. De CareClown laat zich altijd leiden door de bewoners. Een CareClown kan naast vrolijke reacties natuurlijk ook met boosheid of frustratie te maken krijgen. Een CareClown respecteert wat hij aangeboden krijgt. Hij past zijn spel erop aan. Hij benadert een enigszins nukkige dame bijvoorbeeld met een liedje. Als ze afwijzend reageert, trekt hij zich een stukje terug. Het contact wordt evenwel niet verbroken. Schalks komt hij steeds weer terug en probeert het volledig onbevangen opnieuw. Tot er ineens een lach doorbreekt op haar gezicht en ze zingend zegt: 'sooooode mieter oooop!' Vervolgens schateren ze er samen op los en is ook deze dame even helemaal in het nu.

CareClowns bieden mensen met dementie met hun spel een moment van afleiding, ontspanning en plezier. In het kort: een geluksmoment.

Initiatief van CliniClowns

dementerenden ouderenStichting CareClowns is een initiatief van Stichting CliniClowns. Wij gaan op bezoek bij mensen met dementie in zorginstellingen. We proberen hun isolement en eenzaamheid te verzachten met een moment van geluk. Of een spontane lach.

Lees meer over de organisatie

Mensen met dementie

Dementie is een hersenaandoening die mensen langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Dementie is een verzamelnaam voor vijftig ziektes, waarvan Alzheimer de meest voorkomende is.